Werkwijze

De aanmelding

Op dit moment is het niet mogelijk om u aan te melden. Voor informatie over andere hulpverleners verwijs ik u naar de website van CKZ Zeeland; www.ckzzeeland.nl.

 

En verder

Ik werk samen met de volgende freelancers:

1. Trees Kats, psychiatrisch verpleegkundige.

2. Bibi Witteveen, activiteitenbegeleidster, zie ook: www.diddit.info