Verpleegkundige Praktijk voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.

 

Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg betekent dat u begeleiding of behandeling krijgt zonder opname in een instelling. De praktijk biedt individuele begeleiding
aan mensen met een psychiatrische aandoening, mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische klachten, en mensen met autisme en psychiatrische klachten.

De praktijk is aangesloten bij de Coöperatie voor Kleinschalige Zorg in Zeeland (CKZ)

 

 

Visie

Ieder mens heeft mogelijkheden en beperkingen; soms erfelijk bepaald, soms aangeleerd. Iedereen kan leren; door inzicht, door oefening, door motivatie en vertrouwen in zichzelf.

Naast mijn verpleegkundige en psychotherapeutische kennis en ervaring maak ik bij mijn benadering gebruik van inzichten en motivatietechnieken uit o.a. de schematherapie en cognitieve gedragstherapie en acceptance and commitment therapy (ACT).

 

Wat houdt de zorg in:

 

Begeleiding vanuit deze praktijk kan inhouden:

  • Gesprekken gericht op het vergroten van inzicht en kennis over uw ziektebeeld en eventuele medicatie die u hiervoor heeft.
  • Gesprekken gericht op het verminderen van en het leren omgaan met uw klachten.
  • Oefenen en aanleren van vaardigheden die nodig zijn bij het leren omgaan met of het verminderen van uw klachten.
  • Emotieregulatietraining (minimaal 4, maximaal 12 sessies) voor mensen met licht verstandelijke beperking; leren omgaan met heftige emoties, leren emoties te herkennen bij uzelf en leren hoe daar mee om te gaan.
  • ACT - training : vergroten van uw psychologische flexibiliteit om met de 'obstakels' in uw leven om te gaan.
  • Begeleiding bij het aangaan en onderhouden van sociale contacten, hobby-ontwikkeling, vrije-tijdsbesteding, werk of dagbesteding.
  • Begeleiding bij het structureren en invullen van uw dag of week.
  • Begeleiding bij bezoek aan instanties, school of werk of het invullen van formulieren.
  • Indien u dit wenst kunnen ook andere, voor u belangrijke, mensen bij de hulpverlening betrokken worden.

Voor wie

 

Voor volwassenen die dagelijkse problemen ondervinden  door klachten als: gevoelens van minderwaardigheid, heftige emoties, stemmingswisselingen, gevoelens van zelfhaat, angst –en paniekgevoelens, dwangklachten, depressieve gevoelens, verwarring, dissociatie, psychoses, het horen van stemmen.

 

Privacy m.b.t. gebruik website

IP adressen en browserinformatie verkregen via deze website worden opgeslagen in de systeemlogs van de webserver. Diversen aan bezoekersinformatie zoals land van herkomst/regio/plaats, verkeersstromen etc. worden niét opgeslagen. De website is versleuteld waardoor alle gegevensuitwisseling via de website of paginabezoeken veilig zijn afgeschermd.

Indien u een mail verstuurd naar het vermelde mailadres is deze niet voor derden inzichtelijk. De mail wordt na beantwoorden verwijderd tenzij het een hulpvraag aan de praktijk betreft.